Arja Saimaala (ent. Hämäläinen)

Työskentelen työyhteisöjen toimivuuden kehittäjänä ja työhyvinvoinnin varmistajana työnohjaajan, työyhteisösovittelijan ja työyhteisökouluttajan ja –konsultin tehtävissä. Erityisesti ihmissuhdeammattilaisten organisaatiot ja työryhmät ovat minulle tuttuja. Koulutan esimiesryhmille ja työyhteisöille  vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä muita työ- ja organisaatiopsykologian piiriin kuuluvia aihekokonaisuuksia.

Psykoterapeuttina teen ryhmäanalyyttistä ryhmäpsykoterapiaa, johon liitän psykodraamaa ja psykofyysisen psykoterapian elementtejä.
KELAn palveluntuottajana teen aikuisten (18-67v) ryhmäpsykoterapiaa.
Omarahoitteista yksilöpsykoterapiaa psykofyysisin menetelmin teen aikuisten kanssa . Otan myös vastaan pariskuntia.

Terapian kesto:
Lyhytkestoinen
Pitkäkestoinen
Yksittäinen konsultaatio

Toiminnallisten ja draamamenetelmien kouluttajana pidän 2- 10 päivän kursseja.
Unityöskentelyvalmentajana pidän satunnaisia kursseja itse tai tilauksesta pienille ryhmille. Olen perehtynyt monipuolisesti unien käyttöön terapiassa ja ryhmissä: psykodraama, Montague Ullmanin menetelmä, Clara Hillsin menetelmä, ryhmäanalyyttinen lähestymistapa ja social dreaming-lähestymistapa.

Erityisiä osaamisen alueitani ovat työnohjaajana ja työyhteisövalmennuksessa tai psykoterapeuttina:

 • Ihmisten välinen vuorovaikutus, työyhteisötaidot, tunnetaidot, motivointi ja
  sitouttaminen, ristiriitojen käsittely, työyhteisön kriisit ja konfliktit
 • Vaativa asiakastyö, sijaistraumatisoituminen
 • Ihmisten johtaminen, auktoriteetiksi kehittyminen, esimiestaidot
 • Ryhmäprosessit ja -dynamiikka, ryhmien ohjaaminen, tiimien rakentaminen
 • Fasilitointi
 • Hyvinvointi työyhteisössä, voimavaraistaminen ja luovuus
 • Muutosprosessit ja työntekijöiden tukeminen muutoksissa
 • Toiminnalliset, ryhmäkeskeiset, osallistavat menetelmät; psyko- ja sosiodraama sekä NLP-
  tekniikat ja työskentely, tarinateatteri
 • Kehollisuus ja läsnäolo
 • Terapeuttinen työskentely ryhmissä
 • Unityöskentely terapiassa, ryhmäprosessin osana tai työnohjauksen apuna
 • Seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan tematiikan kanssa työskentely

Koulutukseni:
YTM
Psykoterapeutti, ryhmäanalyytikko
Psykofyysinen psykoterapeutti, perus- ja syventävät opinnot
Työnohjaaja (STOry)
Psykofyysinen työnohjaaja (2019-2022)
TRO, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja
Työyhteisösovittelija
Organisaatiokonsultti
NLP Master Practitioner
Sensorimotorinen traumaterapeutti, taso I

Yhteystietoni:
arja.saimaala(a)iloksijavoimaksi.fi
040 5087968

Työskentelytila:
Koulutus- ja terapiatila 7. taivas, Yliopistonkatu 60 A, 7. krs