Arja Hämäläinen

Työskentelen työyhteisöjen toimivuuden kehittäjänä ja työhyvinvoinnin varmistajana työnohjaajan, työyhteisökouluttajan ja –konsultin tehtävissä. Erityisesti ihmissuhdeammattilaisten organisaatiot ja työryhmät ovat minulle tuttuja. Koulutan esimiesryhmille ja työyhteisöille  vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä muita työ- ja organisaatiopsykologian piiriin kuuluvia aihekokonaisuuksia.

Psykoterapeuttina teen ryhmäanalyyttistä ryhmäpsykoterapiaa, johon liitän psykodraamaa ja psykofyysisen psykoterapian elementtejä.
KELAn palveluntuottajana teen aikuisten (18-67v) ryhmäpsykoterapiaa.
Omarahoitteista yksilöpsykoterapiaa psykofyysisin menetelmin teen aikuisten kanssa . Otan myös vastaan pariskuntia.

Terapian kesto:
Lyhytkestoinen
Pitkäkestoinen
Yksittäinen konsultaatio

Toiminnallisten ja draamamenetelmien kouluttajana pidän 2- 10 päivän kursseja.
Unityöskentelyvalmentajana pidän satunnaisia kursseja itse tai tilauksesta pienille ryhmille. Olen perehtynyt monipuolisesti unien käyttöön terapiassa ja ryhmissä: psykodraama, Montague Ullmanin menetelmä, Clara Hillsin menetelmä, ryhmäanalyyttinen lähestymistapa ja social dreaming-lähestymistapa.

Erityisiä osaamisen alueitani ovat työnohjaajana ja työyhteisövalmennuksessa tai psykoterapeuttina:

 • Ihmisten välinen vuorovaikutus, työyhteisötaidot, tunnetaidot, motivointi ja
  sitouttaminen, ristiriitojen käsittely, työyhteisön kriisit ja konfliktit
 • Vaativa asiakastyö, sijaistraumatisoituminen
 • Ihmisten johtaminen, auktoriteetiksi kehittyminen, esimiestaidot
 • Ryhmäprosessit ja -dynamiikka, ryhmien ohjaaminen, tiimien rakentaminen
 • Fasilitointi
 • Hyvinvointi työyhteisössä, voimavaraistaminen ja luovuus
 • Muutosprosessit ja työntekijöiden tukeminen muutoksissa
 • Toiminnalliset, ryhmäkeskeiset, osallistavat menetelmät; psyko- ja sosiodraama sekä NLP-
  tekniikat ja työskentely, tarinateatteri
 • Kehollisuus ja läsnäolo
 • Terapeuttinen työskentely ryhmissä
 • Unityöskentely terapiassa, ryhmäprosessin osana tai työnohjauksen apuna
 • Seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan tematiikan kanssa työskentely

Koulutukseni:
YTM
psykoterapeutti, ryhmäanalyytikko
psykofyysinen psykoterapeutti, perus- ja syventävät opinnot
työnohjaaja (STOry)
TRO, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja
työyhteisösovittelija
organisaatiokonsultti
NLP Master Practitioner
sensorimotorinen traumaterapeutti, taso I

Yhteystietoni:
arja.hamalainen(a)iloksijavoimaksi.fi
040 5087968

Työskentelytila:
Koulutus- ja terapiatila 7. taivas, Yliopistonkatu 60 A, 7. krs