Ilona Maula-Tervo

Työskentelen yksilö- ja ryhmätyönohjaajana eri aloilla työskentelevien ammattilaisten kanssa. Ohjaustyöni tavoitteena on tukea työhön ja siihen liittyvien ilmiöiden tutkimista ja tarkastelua eri näkökulmista yhdessä ohjattavien kanssa dialogisesti keskustellen.

Työskentelyalueenani on lähitapaamisten osalta tällä hetkellä Tampere (Koulutus- ja terapiatila 7. taivas, Yliopistonkatu 60 A, 7. krs tai asiakkaan oma tila) sekä videovälitteisesti koko maa. Yksilö- ja parityönohjausten osalta voimme sopia tapaamisten järjestämisestä myös ulkona Tampereen kaupunkiluonnossa kävellen.

Palveluita:
– Yksilötyönohjaus
– Ryhmätyönohjaus
– Esihenkilötyönohjaus
– Opinnäytetöiden tekemisen sparraus

Kohderyhmiä:
– Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt
– Yhteiskunta-ala
– Sosiaali- ja terveysala
– Opetusala
– Kehittämis- ja projektityötä tekevät
– Perhehoidon parissa työskentelevät

Mukana kulkevia näkökulmia ja kiinnostuksenkohteita:
– Työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittaminen
– Kokemus- ja asiantuntijatieto
– Vapaaehtoistyön koordinointi ja vertaistuki
– Lapsen oikeudet ja lapsivaikutusten ennakkoarviointi
– Osallisuus ja yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo
– Vanhemmuuden jakaminen
– Asiakaslähtöisyys
– Kestävä kehitys

Koulutukset:
VTM
aikuisopettaja
työnohjaaja (Story)

Yhteystiedot:
ilona.maula-tervo@iloksijavoimaksi.fi

Yhteydenottoon kannattaa liittää lyhyt kuvaus siitä, millainen työnohjaustarve on kyseessä.