Kirsi Koponen

Työnohjausta ja valmennusta

Toimin työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittämisprosessien vetäjänä ja valmentajana. Työnohjausta tarjoan yksilöille, työryhmille ja työyhteisöille. Minulla on kokemusta erityisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työnohjauksesta jo 25 vuoden ajalta.

Perhe- ja pariterapiaa sekä vanhempainohjausta yksilöille ja ryhmille

Voimavarakeskeisenä perheterapeuttina psykoterapeuttina tarjoan terapiapalveluja perheille sekä yksittäiselle perheenjäsenelle. Otan vastaan myös pariskuntia. Terapian kesto voidaan sopia asiakkaan tarpeita vastaavaksi yksittäisestä konsultaatio- tai vanhemmuudenohjaustapaamisesta pitkäkestoisempaan terapiaprosessiin.

Perheiden tukemisesta ja ohjauksesta minulla on kokemusta 30 vuoden ajalta sosiaalihuollon ja lastensuojelun avopalveluista, sijaishuollosta, kriisityöstä sekä perheiden matalankynnyksen palveluista. Vanhempain vertaisryhmien ja vanhempainkoulujen ohjaaminen on minulle tuttua.

Koulutusta

Toimin THL:ssa kehitettyjen Huolen puheeksioton menetelmän sekä Verkostokonsultoinnin ja verkostodialogisen työskentelyn kouluttajana.
Toimin myös Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi – työn kouluttajana.

Valmennusta

Olen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja tarjoan perheille sekä yksilöille nepsy- valmennusta.

Koulutukseni:
Sosionomi YAMK
Psykoterapeutti, perheterapeutti
Työnohjaaja
Huolen puheeksioton – kouluttaja
Verkostokonsultti – kouluttaja
Lapset puheeksi – kouluttaja
Ratkaisukeskeinen nepsy- valmentaja

Yhteystiedot:
kirsi.koponen@iloksijavoimaksi.fi
050 3720452