Mapu Narvinen

Yhdistän valmennusotteessani Jacob L. Morenon kehittämiä  toiminnallisen ryhmätyön menetelmiä, palvelumuotoilun työkaluja ja erilaisia teoreettisia viitekehyksiä valmennuksen ja työpajan tarpeista ja tavoitteista riippuen. Hyödynnän myös aiempaa osaamistani projektien ja viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta.

Itse tuote on ryhmäprosessi, jossa toimintaa ohjaa asiakkaan kanssa asetettu tavoite siitä, mitä ryhmän kanssa on tarkoitus oppia, ymmärtää ja kehittää. Ryhmä kuljetetaan erilaisten menetelmien kautta kohti mahdollisimman luovaa ja spontaania tilaa, joka mahdollistaa innovatiivisuuden harjoitella, oppia, keksiä uutta ja päästä työskentelyssä sille asetettuihin tavoitteisiin.

Lähestymistapoja on kaksi:

 • Yksilöt tutkivat ryhmän avulla valittua teemaa ( esim. oman osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen, paketointi ja myynti, messuesiintyminen, esiintymisjännitys, työhaastattelutilanne, myyntitaidot, asiakkaan ymmärtäminen, neuvottelutaidot). Usein valmennuksia, kesto noin 7h/aihe.
 • Ryhmä tutkii yksilöiden avulla valittua teemaa (esim. tiimin tavoitteet ja työnjako, hankkeen visio, tavoitteiden asettaminen, yhteisen ymmärryksen luominen tietystä ilmiöstä, tulevaisuusskenaario,  asiakasymmärrys, yhteistyön käynnistäminen,  yhteisen toiminnan sanoittaminen, strategian työstäminen, synergiaedun etsiminen ja löytäminen, ideointi) Usein työpajoja, kesto noin 4h/aihe.
 • Koulutukseni:
  VTM
  TRO, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja
  tuotekehittäjä
  yrittäjyyden opiskelija

  Yhteystietoni:
  mapu.narvinen(at)iloksijavoimaksi.fi
  0400 7984870400