Salla Kujansivu

Olen tehnyt terapia-ja hoitotyötä sosiaali-ja terveydenhuollossa yli 20 vuoden ajan. Toimin päätyössäni psykoterapeuttina.

Osuuskunnan jäsenenä tarjoan tilauksesta Mindfulnessiin eli tietoisuustaitoihin liittyen luentoja ja ryhmiä. Tietoisuustaidot ovat osa nk. uuden aallon kognitiivisia terapiasuuntauksia, mm. Hyväksymis-ja omistautumisterapeuttisia (HOT/ ACT) menetelmiä.

Kaikenikäiset ihmiset voivat hyötyä tietoisuustaitojen harjoittamisesta. Tietoisuustaitojen on havaittu vaikuttavan myönteisesti mm. elämänlaatuun ja masennus-ja ahdistusoireisiin. Lisäksi tietoisuustaitojen yhdistämisestä elintapainterventioihin on havaittu hyötyä myös painonhallinnassa ja hallitsemattomassa syömiskäyttäytymisessä.

Mindfulnessin/tietoisuustaitojen harjoittaminen vahvistaa yhteyttä omaan kehoon ja auttaa tulemaan tietoiseksi oman mielen tapahtumista, ajatuksista ja tunteista sekä omista tavoista reagoida asioihin. Se vahvistaa hyväksyvää suhtautumista itseä kohtaan sekä stressinsäätelyä.

Mindfulness/tietoisuustaidot on osa Käypä-hoitosuosituksia.

Tietoisuustaitoja voivat hyödyntää myös työyhteisöt mm. tukemaan työntekijöiden hyvinvointia ja työssä jaksamista.

 

Koulutukseni:
YTM
Psykoterapeutti
Seksuaaliterapeutti
Päihdeterapeutti
Sensomotorinen psykoterapia (taso I)
Mindfulness -ohjaaja

Yhteystietoni:
salla.kujansivu(a)iloksijavoimaksi.fi