Susanna Särkioja

Työskentelen Iloksi ja voimaksi – osuuskunnassa tanssi-liiketerapeuttina lasten, nuorten, aikuisten, perheiden, pariskuntien ja ryhmien kanssa. Työskentelen vuorovaikutussuhteita, kiintymyssuhteita, tunnetaitoja ja voimavaroja vahvistavalla otteella traumasensitiivisesti, myötätuntoisesti ja dialogisesti.  Minulla on myös pitkä kokemus erilaisten ryhmien kanssa työskentelystä niin taidekasvatuksen kuin hoidollisten ja terapeuttistenkin ryhmien osalta.

Tanssi-liiketerapia on liikkeeseen ja kehollisuuteen pohjautuva psykoterapian soveltava muoto, jossa terapiaprosessi muotoutuu yksilöllisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tanssi-liiketerapiaan osallistuminen ei edellytä osallistujilta liikunnallisuutta vaan se sopii kaikille, jotka haluavat työskennellä kehon ja mielen yhteyttä edistävällä tavalla turvallisessa terapiaprosessissa. Lue lisää tanssi-liiketerapiasta: tanssiterapia.net tai kysy suoraan minulta, kerron mielelläni työskentelyn monista mahdollisuuksista.

Terapiatyön ohella koulutan sosiaali-ja terveysalan yhteisöjä seuraavilla aihealueilla:

– Stressinhallinta ja työhyvinvointi
– Keho turvasatamana: kehomielityöskentely mielenterveyden tukena
– Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn tukeminen luovan työskentelyn avulla
– Vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutustanssi

Työskentelytila:
Vastaanotan asiakkaita Taideterapiatalo ARTiksessa, Pyynikintorilla Tampereella sekä sovitusti Etelä-Suomen alueella. Teen myös työnohjausta kehollisista menetelmistä kiinnostuneille sosiaali-, terveys-ja kasvatusalan yksiköille. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Koulutukseni:
Tanssi-liiketerapeutti
Mielenterveys-ja päihdehoitotyöhön suuntautunut sairaanhoitaja
Tunnekeskeisen pariterapian peruskoulutus
Lukuisia lyhyempiä koulutuksia traumatyöskentelystä, kiintymyssuhteista, varhaisen vuorovaikutuksen hoidosta, vanhemmuustyöskentelystä, erityispedaogiikasta, taidekasvatuksesta sekä  kehollisista ja luovista menetelmistä.

Yhteystietoni:
Susanna Särkioja
susanna.sarkioja@iloksijavoimaksi.fi
050 3700623
facebook.com/tanssiliiketerapia

Avainsanat:

Liikkeen psykoterapeuttinen käyttö; kuntoutus-ja terapiapalvelut; kehotietoisuus ja mindfulness; myötätuntoinen yhteys itseen ja toisiin; kehon ja mielen yhteys; parisuhde;  seksuaalisuus; vanhemmuus; kiintymyssuhde; varhainen vuorovaikutus; traumatyöskentely; leikin terapeuttinen käyttö; tunnetaidot; mielenterveys; keholliset ja luovat menetelmät; vauvatanssi