Susanna Särkioja

Työskentelen Iloksi ja voimaksi – osuuskunnassa tanssi-liiketerapeuttina, kouluttajana ja hyvinvointiryhmien ohjaajana. Työssäni korostan voimavarakeskeisyyttä, dialogisuutta ja myötätuntoa.

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto, jota voidaan käyttää kuntoutus-tai hoitomuotona. Lisäksi sen sovelluksia voidaan hyödyntää laajasti hyvinvoinnin tukena eri ihmisryhmille.

Tanssi-liiketerapeuttina otan vastaan lapsia, nuoria, aikuisia, perheitä, pariskuntia ja ryhmiä. Teen mielelläni yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa, ja ohjaan myös erilaisia ryhmiä ja työpajoja tilauksesta. Erityisosaamisalueisiini kuuluvat kognitiivisen käyttäytymisterapian lähestymistapa, traumaterapeuttinen työskentely, perheen vuorovaikutussuhteet ja parisuhde, varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde, mielenterveysongelmat, voimavararyhmät ja tietoisuustaidot.

Lisäksi olen kartuttanut luovien ja kehollisten menetelmien työkalupakkiani erityispedagogiikan, tanssi-ja draamapedagogiikan opinnoilla sekä lukuisilla lyhyemmillä kursseilla ja koulutuksilla.

Koulutukseni:
Sairaanhoitaja, AMK, mielenterveystyön suuntautuminen
Tanssi-liiketerapeutti
Tunnekeskeisen pariterapian peruskoulutus
Pilates Health-ohjaajakoulutus
Nia-tekniikan ohjaajakoulutus

Yhteystietoni:
susanna.sarkioja@iloksijavoimaksi.fi
050 3700623