Taina Lähteilä

Ohjaamistaidot ovat vahvaa ydinosaamistani.  Yksilö- ja ryhmänohjaajana olen kohtaava, turvallinen ja innostava.  Käytän monipuolisesti toiminnallisia menetelmiä ja pyrin saamaan ihmiset vahvaan dialogiin, haluan synnyttää tasa-arvoisen ja myönteisen ilmapiirin, missä on mahdollisuus tutustua, motivoitua, vahvistua ja / tai oppia sekä toimia tarkoituksen mukaan.  Kaikessa työskentelyssäni kuunteleminen, kyseleminen ja kannustaminen ovat vahvuuksiani.

Tavoitteiden konkretisoiminen ja tarkoituksenmukaisuuden kirkastaminen ovat usein avaimia eteenpäin menemiselle.  Työotteessani näkyy voimavara-, ratkaisu- ja tarkoituskeskeisyys sekä tarinallisuus.  Monipuolinen koulutukseni ja työkokemukseni ovat antaneet käytännöllisiä ja teoreettisia eväitä ymmärtää ihmisen elämänkulkua ja sen vaiheita, ihmissuhteita, kriisejä ja muutoksia, selviytymistä, jaksamista ja voimavaroja.

Yksilö- ja ryhmänohjaukset, vertaistuki ja kuntoutusryhmät, koulutukset ja tarinateatteriesitykset.

Aiheita esimerkiksi;

 • Hyvä, paha stressi ja voimavarat
 • Rentoutuminen
 • Henkiset voimavarat stressin säätelyssä
 • Tunteet osana hyvinvointia
 • Kohtaamisen voima
 • Kohti omia tavoitteita
 • Elämäni roolit
 • Kokeillaan tarinateatteria, uusia näkökulmia esim. työhön / työkaveriin
 • Tarinateatterikoulutukset
 • Tarinateatteriesitykset erilaisilla teemoilla
 • Vertaistukiryhmien ohjaaminen
 • Ryhmän ohjaaminen ja toiminnalliset menetelmät

Koulutukseni:
Sosionomi (TaY)
Rentoutusterapeutti
TRO, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja
TTO, tarinateatteriohjaaja
Organisaatiokonsultti
Opettajan pedagogiset opinnot
Logoterapiaohjaaja

Yhteystietoni:
taina.lahtaila@iloksijavoimaksi.fi
044 2815008