Tuija Viitala

Tuntuuko sinusta että jaksamisesi on kortilla, työn ja vapaa-ajan rajaaminen ja keskittyminen on vaikeaa eikä palautumiseen ole mahdollisuuksia. Oma henkilökohtainen hyvinvointi (fyysinen kunto, ravinto, uni, lepo, palautuminen, ajatukset, asenteet ja motivaatio) mietityttävät ja huolestuttavat tai ehkä haluat saada ajatuksillesi varmistusta ja vahvistusta.

Työelämän muuttuessa vauhdilla vanhat menetelmät eivät enää useinkaan toimi työntekemisessä eikä johtamisessa. Jokainen meistä tarvitsee entistä enemmän itsensä, oman työnsä ja henkilökohtaisen työhyvinvoinnin johtamisen taitoja sekä tukea, luovuutta, joustavuutta ja uusia työkaluja selvitäkseen ja jaksaakseen.

Tarjoan Iloksi ja Voimaksi osuuskunnan työntekijänä esimerkiksi:

● Henkilökohtaista valmennusta, joka suunnitellaan ja räätälöidään henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan

● Työyhteisöille ja ryhmille koulutuksia ajankohtaisista aiheista esimerkiksi: oman työn johtaminen, ajan ”hallinta”, töiden rajaaminen, arvot, voimavarat, stressi, vuorovaikutus, asenne, keskittyminen, oppiminen, palautuminen, uni, ravinto, motivaatio, fyysinen kunto, erilaisuuden hyväksyminen, toimeenpano ja muutosten eteenpäin vieminen työyhteisössä.

● Työpaikoille säännöllisiä valmennuspäiviä, joiden sisältö räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Päivä voi sisältää esim. yhteistä koulutusta ja muutaman yksilövalmennuksen. Pitkäjänteisen valmennuksen liittäminen osaksi työyhteisön arkea on sijoitus yritykseen ja se näkyy yrityksen tuloksessa työhyvinvoinnin lisääntymisenä, työntekijöiden pysyvyytenä ja sairauslomien vähentymisenä. Nämä kaikki näkyvät tietenkin viime kädessä viivan alla.

● Sairauslomauhan alla olevalle tai pitkältä sairauslomalta palaavalle tukea työssä selviämiseen ja jaksamiseen sekä taitoa uusien työkalujen ja -menetelmien opettelemiseen ja omaksumiseen.

● Eläkkeelle siirtymisessä tukea uuden elämänvaiheen suunnittelussa ja opettelemisessa valmennusmetodeja hyödyntäen.

Oman työhyvinvoinnin ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisääntyessä myös työn tekemisen mielekkyys lisääntyy. Jaksaminen lisääntyy.

Koulutukseni:
Henkilöstövalmentaja
Sis.kir. erikoissairaanhoitaja
Yrittäjän ammattitutkinto
Lisäksi kursseja terveydenhuoltoalalta, logoterapiasta, yrittäjyydestä, hyvinvoinnista

Yhteystietoni:
Tuija Viitala
tuija.viitala(a)iloksijavoimaksi.fi
0400 169264