Mielen ja kehon hyvinvointipalvelut

Useat työntekijämme soveltavat  mielen ja kehon yhteyttä tutkivaa ja vahvistavaa työskentelyotetta asiakastyössään.

Lisäksi Iloksi ja Voimaksi Osuuskunta tarjoaa  seuraavia erikoistuneita mielen ja kehon hyvinvointipalveluja. Allaolevia työmuotoja voidaan toteuttaa kertaluonteisina tapahtumina (1-7 tuntia), säännöllisinä pidempikestoisina kursseina tai esim. viikonlopun mittaisena työpajana.

Vastaanotamme liikunta- ja kulttuuriseteleitä (Smartum, Tyky) verottajan hyväksymiin soveltuviin palveluihin.


 Asahi-terveysliikunta

Asahi on suomalaisten tekijöiden kehittämä terveysliikuntamenetelmä, joka on kehitetty ennaltaehkäisemään ja hoitamaan monenlaisia fyysisiä vaivoja:

 • niska-hartiaseudun ongelmat
 • selkävaivat
 • kaatumisten aiheuttamat tapaturmat
 • stressi

Asahissa on vaikutteita monista kulttuureista ja se perustuu länsimaisen lääketieteen käsitykseen ihmisestä ja liikunnan vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin.
Asahin liikkeet ovat hitaita ja rauhallisia, pehmeitä ja virtaavia. Liikkeet tehdään seisten ja hengitys kannattelee liikkeitä.
Asahi sopii kehon päivittäiseen hoitoon, parantaa työergonomiaa ja lievittää stressiä. Asahi lisää kehotietoisuutta ja parantaa tasapainoa. Aktiivisesti treenaavilla asahi sopii palauttavaksi harjoitukseksi.

Palvelua toteuttavat työntekijät:

Asahi-ohjaaja Antti Marjakangas 

 


Eräopas-toiminta

Palvelua toteuttavat työntekijät:

Eräopas, coach Sari Koli

Eräopas Santtu Säynäjäkangas


Hieronta

Palvelua toteuttava työntekijä:

Koulutettu hieroja Antti Marjakangas


Jäsenkorjaus

Palvelua toteuttava työntekijä:

Jäsenkorjaaja Mari Hotti


Mindfulness -tietoisuustaidot (laajemmin blogissa)

Mindfulnessilla tarkoitetaan keskittymistä  meneillään olevan hetken tietoiseen ja hyväksyvään havainnointiin ja kokemiseen. Mindfulness vahvistaa yhteyttä  omaan kehoon ja auttaa tulemaan tietoisemmaksi oman mielen tapahtumista, ajatuksista, tunteista ja tavoista reagoida asioihin. Tietoisuustaitoja harjoitetaan  keskittymällä  havainnoimaan esim. hengitystä, kehon tuntemuksia, aistimuksia, tunteita ja ajatuksia. Oleellista on hyväksyvä suhtautuminen  ilman arvottamista, arvioimista,  torjumista tai tarvetta muuttaa havaittuja asioita. Harjoittaminen kehittää myötätuntoista ja hyväksyvää suhtautumista omaa itseä kohtaan sekä tätä kautta myös muita kohtaan.

Mindfulness on osa käypä-hoito suosituksia.

Mitä hyötyä

Kaikenikäiset ihmiset voivat harjoittaa ja hyötyä tietoisuustaitojen harjoittamisesta. Tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu mm. seuraavanlaisia vaikutuksia mindfulnessin säännöllisestä harjoittamisesta:

 • oppimiskyvyn ja muistin paraneminen
 • positiivisten tuntemusten ja luovuuden lisääntyminen
 • hyväksyvän asenteen lisääntyminen itseä ja muita kohtaan
 • itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen
 • stressioireiden väheneminen
 • ahdistusoireiden väheneminen
 • masennusoireiden väheneminen
 • kivunhallinnan lisääntyminen

Palvelua toteuttavat työntekijät:

Mindfulness-ohjaaja Salla Kujansivu

 


Tanssi- ja kontakti-improvisaatio

Palvelua toteuttava työntekijä:

Tanssinopettaja Antti Marjakangas


Tanssi-liiketerapia

(katso myös muut terapiat)

Tanssi- ja liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se on luonteeltaan integratiivinen terapia, jonka teoreettinen pohja rakentuu keho-mieli-yhteyden huomioimiselle. Tanssi-liiketerapian viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista. Keskeisiä perusteita tanssi-liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovat teoriat. Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta. Tanssia ja liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

Tanssi-liiketerapiassa käytetään monia erilaisia kehollisia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joilla tähdätään muun muassa tietoisuuden lisääntymiseen omista kehonaistimuksista, tunteista ja ajatuksista, parempaan kehonhahmotukseen sekä vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Menetelmien avulla voidaan tutkia suhdetta itseen ja muihin. Työskentelyssä hyödynnetään mm. liike-, hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, keskustelua sekä tapauskohtaisesti muita luovia menetelmiä. Myös tietoisuustaidot ovat tärkeä osa terapeuttista työskentelyä.

Palvelua toteuttava työntekijä:

Tanssi- ja liiketerapeutti Susanna Särkioja


 

Mentaalivalmennus

Palvelua toteuttava työntekijä:

Mentaalivalmentaja Pipsa Härkönen


Ravintoneuvonta

Luonnollinen Ravitsemus
Mitä se on?

Puhdasta, ravinnerikasta ja mahdollisimman vähän prosessoitua, aitoa ruokaa. Samalla se on myös mahdollisimman hyvin ihmisen arkeen, elämäntilanteeseen, harrastuksiin ja eettisiin näkökulmiin sopivaa ja on siten yksilöllisesti erilaista. Se myös ottaa mahdolliset sairaudet huomioon. Se vaikuttaa positiivisesti antaen käyttäjälle lisää

 • valmiuksia arjen pyörittämiseen
 • elinvoimaa
 •  energiaa
 • vastustuskykyä ja sitä kautta voi myös ennaltaehkäistä sairauksia/flunssia

Se myös

 • nopeuttaa sairauksista paranemista
 • fyysisestä kuormituksesta palautumista
 • ylläpitää tasaista verensokeria
 • vähentää tulehduksia
 • parantaa keskittymiskykyä
 • vaikuttaa positiivisesti ja tasapainottavasti mieleen
 • tuo mahtavia makunautintoja ja iloa arkeen
 • parantaa elämänlaatua

Ravitsemus ylläpitää osaltaan hyvää terveyttä ja hyvinvointia

Palvelua toteuttava työntekijä:

Diplomi ravintoneuvoja Harri A. Virtanen