Muut terapiat

kognitiivis-integratiivinen lyhytterapia, ratkaisukeskeinen lyhytterapai, kriisityö, tanssi- ja liiketerapia, voimauttava valokuvaus, taideterapia,

Kognitiivis-integratiivinen lyhytterapia

Työssäni käytän esimerkiksi myötätuntosuuntaista työskentelyä, arvo- ja hyväksymispohjaista työskentelyä (HOT), skeematerapiaa (tunnelukot), tietoisuustaitoja sekä erilaisia menetelmiä univaikeuksien lääkkeettömään käsittelyyn.

Yksilö ja parit:
Lyhytterapia noin 4-20 kertaa tai sopimuksen mukaan
Kriisi- ja tukikeskustelut
Reflektoiva asiakasprosessi

Työntekijä lyhytterapeutti Polina Forsman

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Työntekijät Kirsti Hahl ja Jussi Vilanen

Tanssi- ja liiketerapia (TLT)

Tanssi-liiketerapia soveltuu kaikenikäisille ihmisille, eikä siihen osallistumiseksi vaadita tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapian tavoitteet määritellään kunkin asiakkaan yksilöllisten edellytysten ja tarpeiden mukaan. Tanssi-liiketerapiaa voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana ja se voi olla asiakkaan pääasiallinen hoito- tai kuntoutusmuoto tai kokonaiskuntoutuksen osana muiden hoitomuotojen rinnalla.

Tanssi-liiketerapia sopii mm.

  • Mielenterveysongelmista, neurologisista häiriöistä ja psykosomaattisista oireista kärsiville
  • Työkyvyn sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen
  • Parisuhteen tai perhedynamiikan kehittämiseen ja vahvistamiseen
  • Itsetuntemuksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen
  • Yhteisön vuorovaikutussuhteiden ja hyvinvoinnin edistämiseen
  • Kasvatus-ja opetustyön tueksi

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se on luonteeltaan integratiivinen terapia, jonka teoreettinen pohja rakentuu keho-mieli-yhteyden huomioimiselle. Tanssi-liiketerapian viitekehys rakentuu kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, nykyaikaisesta traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista. Keskeisiä perusteita tanssi-liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovat teoriat. Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta. Tanssia ja liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

Tanssi-liiketerapiassa käytetään monia erilaisia kehollisia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joilla tähdätään muun muassa tietoisuuden lisääntymiseen omista kehonaistimuksista, tunteista ja ajatuksista, parempaan kehonhahmotukseen sekä vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Menetelmien avulla voidaan tutkia suhdetta itseen ja muihin. Työskentelyssä hyödynnetään mm. liike-, hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, keskustelua sekä tapauskohtaisesti muita luovia menetelmiä. Myös tietoisuustaidot ovat tärkeä osa terapeuttista työskentelyä.

Tanssi-liiketerapia aloitetaan aina tutustumisella sekä alkukartoituksella, jonka aikana voi kokeilla työskentelysuhteen toimivuutta sekä luoda tavoitteet terapialle.  Tanssi-liiketerapian toimivuuden kannalta luottamuksellinen ja toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on keskeinen.

Tanssi-liiketerapia ei ole tällä hetkellä KELA:n korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Terapiaan voi hakeutua omakustanteisesti tai harkinnanvaraisella maksusitoumuksella, josta voit neuvotella esimerkiksi oman sosiaalityöntekijäsi tai hoitavan lääkärisi kanssa.

Hinnasto:

Yksilökäynnit (60min) 70€
Pari-ja perhekäynnit (75min) 80€
Ryhmät

 

Tanssi- ja liiketerapeutti Susanna Särkioja