Psykoterapia

Psykoterapia voi olla elämään ja hyvinvointiin merkittävästi vaikuttava kokemus. Tavallisesti asiakkaalla on tarve saada apua mielenterveyden ongelmiin, masennukseen, ahdistukseen, paniikkihäiriöihin tai erilaisiin jännitys- ja estyneisyysoireisiin. Työstämättömät varhaisen vuorovaikutuksen tai trauman seuraukset voivat myös olla terapiaan hakeutumisen syy. Pulmat ihmissuhteissa ja arkielämän kuormittavuus saattavat myös edeltää terapiaan tuloa. Terapiaistunnot ovat myös hyvä paikka syventää itsetuntemustaan ja -ymmärrystään sekä jäsentää elämänkokemuksiaan.

Asiakkaaksi terapiaan tullaan yleensä tutustumishaastattelun kautta. Haastattelussa asiakas tuo esille tavoitteitaan ja toiveitaan terapian suhteen ja psykoterapeutti voi kertoa omasta terapiasuuntauksestaan ja työskentelyotteestaan. On hyvä, että asiakas näissä tapaamisissa löytää terapeutin, jonka kanssa haluaa aloittaa työskentelyn.

Psykoterapia voi olla yksilöterapiaa, ryhmäpsykoterapiaa tai pari- ja perheterapiaa. Tutustumishaastattelussa ja/tai muun hoitotahon tai lääkärin kanssa kannattaa keskustella, mikä terapiamuoto olisi sopiva.

Psykoterapia-asiakas voi hakea Kelan kuntoutuspsykoterapian tukea jolloin asiakkaan itsemaksettava osuus on pienempi. Kelan tukemaa terapiaa varten tarvitaan psykiatrin lausunto ja hakemus, jonka löytää Kelan sivuilta. Kelan tukema terapia voi kestää enimmillään 3-4 vuotta. Asiakas sitoutuu aina vuodeksi kerrallaan työskentelyyn ja jatkoa haetaan vuosittain.

Kela korvaa yksilöterapiasta 57,60/t, ryhmäterapiasta 42,05/t ja pari-ja perheterapiasta 63,91/t. Yksi terapiatunti on 45 -60 inuuttia.

Asiakas maksaa itse lisäksi omavastuuosuuden terapian hinnasta.  Omavastuun osuuden määrittelee kukin psykoterapeutti omien taksojensa mukaan.  Terapeutit saattavat käyttää myös kaksoistunteja erityisesti ryhmäterapiassa ja pari- ja perheterapiassa.

Psykoterapeuttien hinnat vaihtelevat terapiasuuntauksen, terapiamuodon (yksilö- vai ryhmäterapia) ja kokemuksen mukaan. Hinnat  kannattaa tarkistaa terapeuteilta suoraan.

Psykoterapia-asiakas voi myös itse vastata terapiansa kustannuksista ns. itsemaksavana asiakkaana. Tällöin ei tarvita lääkärin lähetettä terapiaan ja työskentelyn kesto sovitaan yksilöllisesti.

 

Psykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti Kirsikka Arkimies: Itsemaksavia asiakkaita pari- ja yksilöterapiaan

Psykoterapeutti, ryhmäanalyytikko Arja Saimaala: sekä Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita että itsemaksavia asiakkaita ryhmäpsykoterapiaan, itsemaksavia asiakkaita yksilöterapiaan ja psykofyysiseen psykoterapiaan