Työyhteisö­valmennus ja prosessikonsultointi

Prosessikonsultointi

Prosessikonsultointi auttaa organisaation sisäistä kehittämistä tarkastelemalla sitä, mistä kaikesta käsillä olevassa asiassa on kyse ja mihin asioihin se liittyy, ja mitä tämän pohjalta asian suhteen voisi tehdä. Prosessikonsultoinnissa on tavoite ja päämäärä, jota kohti mennään keskustellen, toiminnallisten työmenetelmien mm. ryhmätyöt ja tarvittaessa myös tapaamisten välillä olevien tehtävien avulla.

Prosessikonsultin tehtävänä on osallistua näihin keskustelutilanteisiin auttamalla asiakasta luomaan uusia ja vaihtoehtoisia näkökulmia ja ratkaisuja, ja tekemään päätöksiä. Prosessikonsultointi sopii hyvin esim. organisaation kehityshankkeen tueksi, jolloin henkilöstö, jota kehitys- tai muutostilanne koskettaa, pääsevät mukaan vaikuttamaan asiaan ja siten sitoutumaan tavoitteiden toteuttamiseen.

Työyhteisövalmennus

Työyhteisöjen valmennuksessa suunnitellaan sisällöt asiakastyöyhteisöjen tarpeiden mukaan. Yleiset työyhteisötaidot, vuorovaikutus-, palaute- ja tunnetaidot ovat näistä esimerkkejä. Valmennuksessa osallistujille annetaan välineitä ymmärtää omaa ja muiden työyhteisön jäsenten toimintaa ja muuttaa omaa käytöstään. Usein on kysymys siitä, miten jot tiedon tasolla osattu asia muuttuu käytännön taidoksi ja toimintatavaksi.
Työskentelyssä käytetään alustusten lisäksi erilaisia harjoitteita tai tehtäviä. Olennainen tekijä on innostava, osallistava ja aktivoiva tapa lähestyä asioita.
Osallistujina voivat olla luonnolliset työyhteisöt tai eri työyksiköistä kootut ryhmät. Esimiesvalmennukset ovat usein joko saman organisaation eri yksiköissä toimivien esimiesten kanssa työskentelyä. Valmentajan rooli on asiantuntijan ja fasilitaattorin rooli.

 

Työyhteisövalmentaja, -kouluttaja Anna Säynäjäkangas

Työyhteisövalmentaja, -kouluttaja Arja Saimaala